Usługi laboratoryjne

 

Firma DOMBUD Sp. z o. o. posiada wprowadzony i udokumentowany system Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy PN-EN 206-1 w zakresie projektowania, produkcji i badań betonów oraz prefabrykatów betonowych. System ZKP oparty jest na księdze ZKP dostępnej do wglądu w siedzibie Firmy.

DOMBUD Sp. z o. o. posiada Zakładowe Laboratorium Betonów, dzięki któremu na bieżąco prowadzone są badania jakości wykorzystywanych surowców oraz wyprodukowanych mieszanek betonowych i stwardniałych betonów, dla zapewnienia ich odpowiedniej jakości. Ponadto istnieje również możliwość pobierania próbek i prowadzenia badań świeżej mieszanki betonowej na budowach.

Kadrę Laboratorium stanowią osoby posiadające doświadczenie oraz wiedzę i kompetencje poparte licznymi certyfikatami. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt, który umożliwia zapewnienie ścisłej kontroli jakości i spełnienie wymaganych parametrów produkowanych wyrobów. Są to między innymi:

 • nowoczesna maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych o maksymalnym obciążeniu 2000 kN           z napędem elektrohydraulicznym,
 • urządzenie do nieniszczących badań konstrukcji betonowych – młotek Schmidta,
 • aparat do pomiaru zawartości powietrza w mieszance betonowej,
 • sprzęt do pomiaru konsystencji świeżej mieszanki betonowej – stożek Abramsa, stół rozpływowy, aparat Ve-Be,
 • wstrząsarka laboratoryjna z zestawem sit do przesiewania kruszyw,
 • inne niezbędne w kontroli jakości betonu i wyrobów betonowych elementy.


Zakładowe Laboratorium DOMBUD prowadzi:

 • bieżącą kontrolę surowców stosowanych w produkcji,
 • badania betonów od etapu świeżej mieszanki betonowej, poprzez kontrolę transportu, aż po zabudowanie betonu w konstrukcji,
 • badania stwardniałych betonów,
 • kontrolę produkcji i badania produkowanych prefabrykatów betonowych.


Zakładowe Laboratorium DOMBUD oferuje Klientom:

 • projektowanie receptur zgodnie z wymaganiami i specyfikacją przedstawioną przez Klienta,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów technologicznych przedstawionych przez Klienta.

Badania w terenie, takie jak:

 • pomiar konsystencji świeżej mieszanki betonowej,
 • pobranie próbek mieszanki betonowej lub kruszywa,
 • pomiar temperatury mieszanki betonowej podczas betonowania,
 • pomiar zawartości powietrzaw betonie.

  Badania stacjonarne, takie jak:

  • analiza sitowa,
  • badanie wilgotności kruszywa,
  • badanie wytrzymałości na ściskanie stwardniałego betonu,
  • oznaczanie gęstości stwardniałego betonu,
  • badanie wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje,
  • badanie mrozoodporności betonu,
  • badanie wodoszczelności betonu,
  • badanie nasiąkliwości betonu.


  DOMBUD Sp. z o. o.  korzysta ponadto z usług niezależnego Laboratorium Badawczego, które stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną i prowadzi stały nadzór laboratoryjny nad produkcją betonów oraz wyrobów prefabrykowanych w naszej Firmie.

   

  Maszyna wytrzymałościowa Matest

  Maszyna wytrzymałościowa Matest

   

  Młotek Schmidta

  Młotek Schmidta

   

  Badanie młotkiem Schmidta

  Badanie młotkiem Schmidta

   

  Aparat do pomiaru zawartości powietrza

  Aparat do pomiaru zawartości powietrza

   

  Stożek Abramsa

  Stożek Abramsa

   

  Aparat Vicata

  Aparat Vicata

   

  Aparat Ve-Be

  Aparat Ve-Be

   

  Wstrząsarka laboratoryjna

  Wstrząsarka laboratoryjna

   

  Mieszarka laboratoryjna

  Mieszarka laboratoryjna

   

   uniwar spedycja uniwar restauracja catering logo