[av_revolutionslider id=’2′]

Usługi laboratoryjne

Firma DOMBUD Sp. z o. o. posiada wprowadzony i udokumentowany system Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy PN-EN 206-1 w zakresie projektowania, produkcji i badań betonów oraz prefabrykatów betonowych. System ZKP oparty jest na księdze ZKP dostępnej do wglądu w siedzibie Firmy.

DOMBUD Sp. z o. o. posiada Zakładowe Laboratorium Betonów, dzięki któremu na bieżąco prowadzone są badania jakości wykorzystywanych surowców oraz wyprodukowanych mieszanek betonowych i stwardniałych betonów, dla zapewnienia ich odpowiedniej jakości. Ponadto istnieje również możliwość pobierania próbek i prowadzenia badań świeżej mieszanki betonowej na budowach.

Kadrę Laboratorium stanowią osoby posiadające doświadczenie oraz wiedzę i kompetencje poparte licznymi certyfikatami. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt, który umożliwia zapewnienie ścisłej kontroli jakości i spełnienie wymaganych parametrów produkowanych wyrobów. Są to między innymi:

 • nowoczesna maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych o maksymalnym obciążeniu 2000 kN           z napędem elektrohydraulicznym,
 • urządzenie do nieniszczących badań konstrukcji betonowych – młotek Schmidta,
 • aparat do pomiaru zawartości powietrza w mieszance betonowej,
 • sprzęt do pomiaru konsystencji świeżej mieszanki betonowej – stożek Abramsa, stół rozpływowy, aparat Ve-Be,
 • wstrząsarka laboratoryjna z zestawem sit do przesiewania kruszyw,
 • inne niezbędne w kontroli jakości betonu i wyrobów betonowych elementy.

Zakładowe Laboratorium DOMBUD prowadzi:

 • bieżącą kontrolę surowców stosowanych w produkcji,
 • badania betonów od etapu świeżej mieszanki betonowej, poprzez kontrolę transportu, aż po zabudowanie betonu w konstrukcji,
 • badania stwardniałych betonów,
 • kontrolę produkcji i badania produkowanych prefabrykatów betonowych.

Zakładowe Laboratorium DOMBUD oferuje Klientom:

 • projektowanie receptur zgodnie z wymaganiami i specyfikacją przedstawioną przez Klienta,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów technologicznych przedstawionych przez Klienta.

Badania w terenie, takie jak:

 • pomiar konsystencji świeżej mieszanki betonowej,
 • pobranie próbek mieszanki betonowej lub kruszywa,
 • pomiar temperatury mieszanki betonowej podczas betonowania,
 • pomiar zawartości powietrzaw betonie.

Badania stacjonarne, takie jak:

 • analiza sitowa,
 • badanie wilgotności kruszywa,
 • badanie wytrzymałości na ściskanie stwardniałego betonu,
 • oznaczanie gęstości stwardniałego betonu,
 • badanie wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje,
 • badanie mrozoodporności betonu,
 • badanie wodoszczelności betonu,
 • badanie nasiąkliwości betonu.

DOMBUD Sp. z o. o.  korzysta ponadto z usług niezależnego Laboratorium Badawczego, które stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną i prowadzi stały nadzór laboratoryjny nad produkcją betonów oraz wyrobów prefabrykowanych w naszej Firmie.

Maszyna wytrzymałościowa Matest

Maszyna wytrzymałościowa Matest

Młotek Schmidta

Młotek Schmidta

Badanie młotkiem Schmidta

Badanie młotkiem Schmidta

Aparat do pomiaru zawartości powietrza

Aparat do pomiaru zawartości powietrza

Stożek Abramsa

Stożek Abramsa

Aparat Vicata

Aparat Vicata

Aparat Ve-Be

Aparat Ve-Be

Wstrząsarka laboratoryjna

Wstrząsarka laboratoryjna

Mieszarka laboratoryjna

Mieszarka laboratoryjna