Kim jesteśmy, co robimy?

Naszą domeną jest przede wszystkim produkcja betonu, dlatego staramy doskonalić się w jego technologii, ale również stale poszerzamy asortyment oferowanych towarów i usług.

W naszej ofercie, oprócz wyrobów betonowych prefabrykowanych, takich jak bloczki fundamentowe, bloczki szybowe BS 2, BS 3 i BP oraz płyty drogowe, znalazła się szeroka gama kręgów i rur betonowych. 

Stawiamy na ciągły rozwój, czego dowodem jest nowa linia do prefabrykacji, którą pozyskaliśmy         w 2013 roku dzięki środkom z funduszy unijnych.

 

  

Nowy węzeł betoniarski

W roku 2014 zrealizowaliśmy kolejną dużą inwestycję – uruchomiony został 3-ci węzeł betoniarski, wyposażony             w nowoczesny mieszalnik dwuwałowy, który znacznie zwiększa wydajność naszego zakładu. Jest to mobilna wytwórnia betonu przystosowana do transportu drogowego za pomocą ciągnika siodłowego i szybkiego montażu w miejscu docelowym. Wydajność tego węzła to 80 m3/godz. Posiada zespół czterech zasobników na kruszywa o łącznej pojemności 80 m3 z wbudowaną komorą ważącą i taśmociągiem podającym. Odważone kruszywa transportowane są do mieszalnika za pośrednictwem taśmociągu ważącego. Zastosowany mieszalnik dwuwałowy poziomy jest przystosowany do produkcji 2 m3 betonu na jeden zarób. Dodatki przechowywane są w 3 silosach o łącznej pojemności 280 ton           i dozowane na wagę o nośności 1200 kg za pośrednictwem podajników ślimakowych.

 

1Możliwości produkcyjne i technologia:

 

 • mobilna wytwórnia betonu ARCMOV MDE 3000 4i+ o wydajności 80 m3/godz. - w pełni zautomatyzowana      i skomputeryzowana,
 • Nowy węzeł betoniarski - rysunek techniczny
 • wytwórnia betonu BRS-1000M o wydajności 60 m3/godz. - w pełni zautomatyzowana i skomputeryzowana,
 • wytwórnia betonu systemem STETTER o wydajności 35 m3/godz. - w pełni zautomatyzowana i skomputeryzowana,
 • w pełni zautomatyzowana linia do produkcji elementów prefabrykowanych o różnych wielkościach,
 • system podgrzewania wody zarobowej (maks. 50°C) wraz ze zbiornikiem o pojemności 1000 l,
 • system ogrzewania kruszyw gorącym powietrzem firmy MERKO wyposażony w 2 piece Tecnoclima AGRI P70 o łącznym przepływie 6000 m3/godz.,
 • urządzenie do recyklingu niewykorzystanej mieszanki betonowej MERKO RZS 12 oraz zbiornik stacjonarny na wodę recyklingową,
 • składowiska kruszyw o łącznej pojemności 40 tys. ton.

2Transport

Firma dysponuje własnymi środkami transportu, gwarantując klientom dostawę bez względu na miejsce i czas prowadzenia budowy:

 • 9 betonomieszarek o pojemnościach: 6 m3, 8 m3, 9 m3, 10 m3 oraz 11 m3,
 • 3 pompy do betonu: JUNJIN JXR 33-4.16HP o wysięgu 33 metrów, JUNJIN JXZ 28-4.11HP o wysięgu 28 metrów, EVERDIGM ECP 28ZX o wysięgu 28 metrów,
 • 1 cementowóz,
 • samochód samorozładowczy HDS,
 • wywrotki oraz koparko – ładowarki,
 • ciągniki TIR i naczepy.

Obsługa logistyczna pozwala Firmie na niezależne dostawy surowców niezbędnych do produkcji – cementów, popiołów lotnych, kruszyw i innych.

3Laboratorium Zakładowe

Firma DOMBUD Sp. z o. o. posiada wprowadzony i udokumentowany system Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy PN-EN 206-1:2003 "Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja               i zgodność" w zakresie projektowania, produkcji i badań betonów oraz prefabrykatów betonowych. System ZKP oparty jest na księdze ZKP dostępnej do wglądu w siedzibie Firmy.

DOMBUD Sp. z o. o. posiada Zakładowe Laboratorium Betonów, dzięki któremu na bieżąco prowadzone są badania jakości wykorzystywanych surowców oraz wyprodukowanych mieszanek betonowych i stwardniałych betonów, dla zapewnienia ich odpowiedniej jakości. Ponadto istnieje również możliwość pobierania próbek i prowadzenia badań świeżej mieszanki betonowej na budowach.

Kadrę Laboratorium stanowią osoby posiadające doświadczenie oraz wiedzę i kompetencje poparte licznymi certyfikatami. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt, który umożliwia zapewnienie ścisłej kontroli jakości i spełnienie wymaganych parametrów produkowanych wyrobów. Są to między innymi:

 • nowoczesna maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych o maksymalnym obciążeniu 2000 kN                 z napędem elektrohydraulicznym,
 • urządzenie do nieniszczących badań konstrukcji betonowych – młotek Schmidta,
 • aparat do pomiaru zawartości powietrza w mieszance betonowej,
 • sprzęt do pomiaru konsystencji świeżej mieszanki betonowej – stożek Abramsa, stół rozpływowy, aparat Ve-Be,
 • wytrząsarka laboratoryjna z zestawem sit do przesiewania kruszyw,
 • inne przyrządy niezbędne w kontroli jakości betonu i wyrobów betonowych.


Laboratorium Zakładowe DOMBUD prowadzi:

 • bieżącą kontrolę surowców stosowanych w produkcji,
 • badania betonów od etapu świeżej mieszanki betonowej, poprzez kontrolę transportu, aż po zabudowanie betonu w konstrukcji,
 • badania stwardniałych betonów,
 • kontrolę produkcji i badania produkowanych prefabrykatów betonowych.


DOMBUD Sp. z o. o. korzysta ponadto z usług niezależnego Laboratorium Badawczego, które stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną i prowadzi stały nadzór laboratoryjny nad produkcją betonów oraz wyrobów prefabrykowanych w naszej Firmie.

 uniwar spedycja uniwar restauracja catering logo