men pel kwant r

 

pellet-worek rOferowny przez DOMBUD Sp. z o. o. pellet jest biopaliwem stałym przeznaczonym do kotłów wielopaliwowych jak               i kominków. Wytwarzany jest z odpadów drzewnych (trocin, wiórów) i charakteryzuje się:

  • wysoką wartością opałową,
  • minimalną emisją gazów szkodliwych przy spalaniu                         w porównaniu do innych nośników energii,
  • łatwością transportu i magazynowania. 

 

Wyrób zgodny z nomą europejską       PN-EN 14961 – 1:2010 "Biopaliwa stałe – Specyfikacje paliw i klasy".

 

Jest to produkt wysoce ekologiczny – nie zawiera substancji toksycznych, a niewielkie ilości popiołu powstałe przy jego spalaniu mogą służyć jako doskonały nawóz.

Proces spalania pelletu charakteryzuje się niską emisją dwutlenku siarki w porównianiu do spalania węgla kamiennego.

Parametry oferowanego pelletu KWANT:

  • średnica: ~8 mm,
  • zawartość wilgoci <10%,
  • zawartość popiołu: <1%,
  • ciepło spalania: >20 MJ/kg,
  • wartość opałowa: >16,5 MJ/kg,
  • zawartość siarki: ~0,01%,
  • zawartość chloru: ~0,01%.

 

 

 uniwar spedycja uniwar restauracja catering logo