Chemia do betonu i zapraw

 

 

Oferowane przez Firmę DOMBUD Sp. z o. o. betony, zaprawy oraz prefabrykaty betonowe produkowane są na bazie chemii budowlanej renomowanych producentów.

Stosowanie domieszek chemicznych warunkuje uzyskanie przez nowoczesne betony i wyroby betonowe pożądanych cech związanych bezpośrednio z technologią wykonania oraz przeznaczeniem konstrukcji.

Stosowane są następujące rodzaje domieszek chemicznych:

1 Domieszki uplastyczniające (plastyfikatory) i upłynniające (superplastyfikatory) – są to domieszki obniżające napięcie powierzchniowe wody zarobowej, posiadające właściwości smarne (zmniejszenie sił tarcia wewnętrznego mieszanki) oraz dyspergujące, w wyniku czego zwiększa się plastyczność mieszanki; ich funkcją jest przede wszystkim:

 • obniżenie wskaźnika w/s (woda/spoiwo) przy stałej konsystencji – poprawa jakości betonu,
 • przy stałym w/s – zwiększenie ciekłości mieszanki betonowej,
 • poprawa urabialności i ułatwienie transportu mieszanki betonowej,
 • zwiększenie szczelności betonu, a co za tym idzie – odporności na działanie czynników zewnętrznych,
 • podwyższenie wytrzymałości końcowych, a w efekcie – poprawa trwałości konstrukcji betonowych,
 • umożliwienie szybszego rozdeskowania i lepszego wykorzystania form, co jest efektem poprawy wytrzymałości wczesnych,
 • poprawa wyglądu betonu;


2 Domieszki opóźniające wiązanie – zasada ich działania opiera się na wytworzeniu cienkiej monomolekularnej warstwy otulającej ziarna cementu i powodującej zakłócenie przebiegu procesu hydratacji cementu; stosuje się je w przypadku dłuższego transportu betonu, by opóźnić początek procesu wiązania, zwłaszcza w przypadku betonowania w warunkach wysokich temperatur otoczenia oraz przy betonowaniu konstrukcji masywnych, by spowolnić kinetykę wydzielania ciepła hydratacji cementu;


3 Domieszki przyspieszające wiązanie – domieszki te przyspieszają proces hydratacji cementu, poprawiając jednocześnie urabialność mieszanki betonowej i zwiększając wczesne wytrzymałości betonu; stosuje się je przede wszystkim podczas betonowania w warunkach obniżonej temperatury otoczenia; stosowane są zarówno do betonów zwykłych, jak i zbrojonych oraz zapraw i prefabrykatów betonowych;


4 Domieszki napowietrzające – ich działanie polega na wprowadzeniu do mieszanki betonowej porów powietrznych w kształcie kuleczek, które przerywają system kapilarny betonu, w wyniku czego poprawie ulega mrozoodporność i trwałość betonu, a zmniejsza się jego nasiąkliwość; stosowane są głównie w betonach i elementach narażonych na działanie czynników atmosferycznych i stały dostęp wody przed zamrażaniem oraz działanie środków odladzających;


5 Domieszki uszczelniające – poprzez hydrofobizację systemu kapilar zmniejszają nasiąkliwość betonu; mają także działanie uplastyczniające i pozwalają na uzyskanie szczelnej struktury betonu; w wyniku ich zastosowania poprawie ulega trwałość i odporność betonu na agresywne oddziaływanie środowiska; stosowane są przede wszystkim do produkcji prefabrykatów betonowych;


Nasza oferta chemii do betonu dostępnej w sprzedaży bezpośredniej jest następująca:

 • Emcoril S – środek do pielęgnacji świeżego betonu i jastrychu – kanister 30 l,
 • Nisiwa SN – hydrofobowy preparat do impregnacji wgłębnej – kanister 25 l,
 • MC-Quellmittel – środek spęczniająco – plastyfikujący do betonu i zapraw – 20 kg,
 • MC-Quicktop – szpachla drobnoziarnista do kosmetyki betonu – worek 25 kg,
 • Emcekrete B60 – zaprawa do podlewek,
  • typ A (uziarnienie 0-5 mm) – worek 25 kg,
  • typ B (uziarnienie 0-3 mm) – worek 25 kg,
 • MC Entröler – preparat do usuwania zabrudzeń ze smarów z powierzchni betonowych – kanister 10 l,
 • MC-Rost Ex – preparat do usuwania zabrudzeń z rdzy z powierzchni betonowych – wiadro 10,5 kg,
 • Donniti 3X – preparat do usuwania zabrudzeń z betonu i zapraw – wiadro 12 kg,
 • Ekobet – środek antyadhezyjny do smarowania form, szalunków i urządzeń w celu zapobieżenia przylegania betonu – pojemniki 5, 200, 1000 l,
 • CC Cleaner – środek do usuwania zanieczyszczeń betonowych – pojemnik 5 l,
 • Estrifan SN – gotowa do użycia samorozlewna masa posadzkowa:
  • SN 10 (uziarnienie do 10 mm) – worek 25 kg,
  • SN 25 (uziarnienie 5-25 mm) – worek 25 kg,
 • Estrifan SN 60 T – wzbogacona chemicznie zaprawa jastrychowa na bazie cementu – worek 25 kg,
 • Estrifan SN P900 – specjalny plastyfikator do posadzek przemysłowych i jastrychów – kanister 35 kg,
 • POWERSCREED 956 – przyśpieszacz do jastrychów cementowych – kanister 30 kg,
 • Estrifan EP-PF – dwukomponentowa zaprawa do spoinowania kostki brukowej – wiadro 25 kg,
 • Stacheplast 125 – plastyfikator do betonu towarowego do klasy C 30/37 – pojemniki 5, 200, 1000 l,
 • Stachement 2021 – superplastyfikator do betonu towarowego do klasy C 35/45 – pojemniki 5, 200,     1000 l,
 • Betodur A1 – domieszka przyśpieszająca wiązanie betonu – pojemniki 5, 200, 1000 l,
 • Retardal 510 - domieszka opóźniająca wiązanie betonu i zapraw murarskich – pojemniki 5, 200, 1000 l,
 • Microporan II – domieszka napowietrzająca do betonu – pojemniki 5, 200, 1000 l,
 • Murasan BWA 16 – domieszka do prefabrykacji z betonu wibroprasowanego – pojemniki 5, 200, 1000 l.

 

 

 uniwar spedycja uniwar restauracja catering logo