Cementy

Cement jest hydraulicznym spoiwem, otrzymywanym z surowców mineralnych wypalonych na klinkier w piecu cementowym. Otrzymany materiał jest następnie mielony z gipsem, spełniającym rolę regulatora czasu wiązania.

Stosowany jest do przygotowywania zapraw cementowych, cementowo-wapiennych i betonów. Wykorzystywany jest do łączenia materiałów budowlanych. W zależności od składu klinkieru, sposobu produkcji, cementy dzielą się na:

 • CEM I - cement portlandzki,
 • CEM II - cement portlandzki wieloskładnikowy,
 • CEM III – cement hutniczy,
 • CEM IV – cement pucolanowy,
 • CEM V – cement wieloskładnikowy.


W asortymencie DOMBUD Sp. z o.o. znajdują się cementy Górażdże Cement S. A.:

1 Cement workowany:

 • CEM V/A (S-V) 32,5 R - LH (worki 25 kg)

 

2 Cement sypki:

 • CEM I 42,5 R,
 • CEM II/B-S 32,5 R,
 • CEM II/A-S 52,5 N,
 • CEM III/A 42,5 N – HSR/NA.

 

Charakterystyka oferowanych cementów

 

1 CEM I 42,5 R - cement portlandzki klasy wytrzymałościowej 42,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) produkowany. Głównymi składnikami cementu CEM I 42,5 R są: klinkier portlandzki (95%) oraz regulator czasu wiązania (do 5%).


Charakterystyka

 • wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach 20,0 MPa),
 • szybki przyrost wytrzymałości,
 • wysokie wytrzymałości w okresie normowym (28 dni),
 • stabilne parametry jakościowe,
 • wysokie ciepło hydratacji.


Zastosowanie

 • produkcja betonu towarowego klas C 16/20 - C 40/50 i wyższych,
 • produkcja betonów wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW,
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury,
 • konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach naturalnych i poddawane niskociśnieniowej obróbce cieplnej,
 • betonowanie w warunkach obniżonych temperatur,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • budownictwo drogowe i mostowe.

 

2 CEM II/B-S 32,5 R - cement portlandzki żużlowy klasy wytrzymałościowej 32,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R). Jego głównymi kładnikami są klinkier portlandzki (65÷79%), granulowany żużel wielkopiecowy (21÷35%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia).


Charakterystyka

 • wydłużony czasy wiązania,
 • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnej,
 • wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania,
 • umiarkowane ciepło hydratacji,
 • niski skurcz,
 • dobra urabialność,
 • podwyższona odporność na agresję chemiczną,
 • jasna barwa.


Zastosowanie

 • produkcja betonu towarowego klas C 8/10 - C 35/45,
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • produkcja betonu komórkowego,
 • produkcja betonu i zapraw barwionych,
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
 • konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach naturalnych i poddawane niskociśnieniowej obróbce cieplnej,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • budowa dróg,
 • stabilizacja gruntu w budownictwie drogowym.

3 CEM II/B-S 42,5 N - cement portlandzki żużlowy klasy wytrzymałościowej 42,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N). Jego głównymi składnikami są klinkier portlandzki (65÷79%), granulowany żużel wielkopiecowy (21÷35%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia).


Charakterystyka

 • wysoka wytrzymałość wczesna,
 • wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania,
 • stabilne parametry jakościowe,
 • umiarkowane ciepło hydratacji,
 • dobra urabialność,
 • podwyższona odporność na agresję chemiczną,
 • jasna barwa.


Zastosowanie

 • produkcja betonu towarowego klas C 8/10 - C 45/55 i wyższych,
 • produkcja betonów wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW,
 • produkcja galanterii betonowej (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża itp.),
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • produkcja betonu komórkowego,
 • produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
 • produkcja betonu i zapraw barwionych,
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury,
 • konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach naturalnych i poddawane niskociśnieniowej obróbce cieplnej,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich.


4CEM III/A 42,5 N – HSR/NA - cement hutniczy klasy wytrzymałościowej 42,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N). Jego głównymi składnikami są klinkier portlandzki (35÷64%), granulowany żużel wielkopiecowy (36÷65%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia).


Charakterystyka

 • stabilne przyrosty wytrzymałości,
 • bardzo dobra dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach twardnienia,
 • umiarkowane ciepło hydratacji,
 • wysoka odporność na korozję alkaliczną,
 • wysoka wytrzymałość początkowa,
 • stabilne parametry jakościowe,
 • wysoka odporność na działanie czynników korozyjnych,
 • dobra urabialność mieszanki betonowej,
 • zmniejszona tendencja do występowania wykwitów węglanowych,
 • jasna barwa.


Zastosowanie

 • produkcja betonu zwykłego (towarowego) klasy C 8/10 - C 40/50 i wyższych,
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • produkcja betonu komórkowego,
 • produkcja betonu i zapraw barwionych,
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury,
 • produkcja betonu o podwyższonej odporności na agresję chemiczną,
 • budownictwo morskie i ekologiczne (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zbiorniki na ścieki, instalacje do odsiarczania spalin),
 • budownictwo hydrotechniczne i podziemne,
 • budowa nawierzchni drogowych, chodnikowych i parkingowych,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich.

 

5CEM V/A (S-V) 32,5 R - LH - cement wieloskładnikowy klasy wytrzymałościowej 32,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R). Jego głównymi składnikami są: klinkier portlandzki (40÷64%), granulowany żużel wielkopiecowy (18÷30%), popiół lotny krzemionkowy (18÷30%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia).


Charakterystyka

 • stabilne przyrosty wytrzymałości,
 • bardzo dobra dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach twardnienia,
 • niskie ciepło hydratacji (poniżej 270 J/g), co praktycznie wyklucza powstanie rys skurczowych w trakcie procesu wiązania i twardnienia betonu,
 • powolne narastanie wytrzymałości początkowej,
 • wydłużone czasy wiązania,
 • stabilne parametry jakościowe,
 • wysoka odporność na działanie czynników korozyjnych,
 • dobra urabialność mieszanki betonowej,
 • niski skurcz,
 • zmniejszona tendencja do występowania wykwitów węglanowych.


Zastosowanie

 • produkcja betonu towarowego klas C 8/10 do C 30/37,
 • wykonywanie ław fundamentowych, stropów, wieńców i nadproży, schodów, tarasów i ścian oporowych,
 • wykonywanie betonów narażonych na działanie środowisk agresywnych chemicznie (płyty pod obornik, zbiorniki na szambo),
 • produkcja prefabrykatów drobnowymiarowych (bloczki betonowe, pustaki ścienne i stropowe),
 • produkcja elementów poddanych niskociśnieniowej obróbce cieplnej,
 • stabilizacja gruntów i chudy beton na podbudowy,
 • posypki pod nawierzchnie z kostki brukowej,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich.

 

< Wróć na stronę z ofertą Materiałów

 

 uniwar spedycja uniwar restauracja catering logo