Beton towarowy

Beton – według normy PN-EN 206-1:2003 "Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność" jest materiałem powstałym ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości   w wyniku hydratacji cementu.

 • Beton zwykły – w stanie suchym jego gęstość jest większa niż 2000 kg/m3           i mniejsza niż 2600 kg/m3. Wykonywany jest przy użyciu żwirów lub grysów jako kruszywa grubego.
 • Beton lekki – w stanie suchym jego gęstość jest większa niż 800 kg/m3 i mniejsza niż 2000 kg/m3. Wykonywany jest przy użyciu kruszyw lekkich lub nadaje się mu porowatą strukturę, np. przez napowietrzenie lub spienienie.
 • Beton ciężki - w stanie suchym jego gęstość jest większa niż 2600 kg/m3. Wykonywany jest przy użyciu kruszyw pochodzących z ciężkich minerałów lub rud żelaza.

Beton towarowy w asortymencie DOMBUD Sp. z o.o. produkowany jest zgodnie z normą   PN-EN 206-1:2003.

 

Oferowane klasy betonu towarowego:

 • C 8/10 (B 10),

 • C 12/15 (B 15),

 • C 16/20 (B 20),

 • C 20/25 (B 25),

 • C 25/30 (B 30),

 • C 30/37 (B 35),

 • C 30/37 (B 37),

 • C 30/37 (B 40).

 

 

< Wróć na stronę z ofertą Betonów

 uniwar spedycja uniwar restauracja catering logo