Beton towarowy

Beton – według normy PN-EN 206-1:2003 "Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność" jest materiałem powstałym ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości   w wyniku hydratacji cementu.

Więcej…

Beton posadzkowy

Jest to beton stosowany do tworzenia posadzek przemysłowych o wysokiej odporności na ścieranie   i uderzenia mechaniczne. Zastosowanie krótkich cienkich włókien (stalowych lub polipropylenowych) powoduje, że beton (fibrobeton) staje się bardziej jednorodny od betonu zbrojonego grubymi prętami.

Więcej…

Beton zewnętrzny

Beton zewnętrzny produkowany jest z dodatkiem domieszki napowietrzającej, która wprowadza do betonu zamknięte pory powietrzne. Przerywają one chłonność kapilar i zmniejszają transport wody, co pozwala na bezpieczne zwiększenie objętości przez zamarzającą wodę. Dzięki temu taki beton posiada większą mrozoodporność.

Więcej…

Beton drogowo-mostowy

Jest to beton zewnętrzny przeznaczony do budownictwa drogowo-mostowego, czyli konstrukcji mostów, tuneli, wiaduktów, budowy dróg, lotnisk i placów manewrowych.

Więcej…

Beton architektoniczny

Beton architektoniczny gwarantuje spełnienie wymogów wytrzymałościowych przy równoczesnym uzyskaniu estetycznych i trwałych zewnętrznych powierzchni, które nie wymagają gruntowania, malowania czy tynkowania.

Więcej…

Beton wilgotny

Są to betony o konsystencji S1. Stosowane przy wykonywaniu elementów betonowych niezbrojonych lub rzadko zbrojonych o przekroju prostym ubijanych ręcznie. Często wykorzystywane są też do realizacji ław betonowych pod krawężniki.

Więcej…

Beton samozagęszczalny (SCC)

Beton SCC stosowany jest najczęściej jako beton towarowy, w prefabrykacji oraz tam, gdzie nie ma możliwości zabudowania mieszanki typowego betonu towarowego.

Więcej…

Zaprawa budowlana

Zaprawa budowlana jest mieszaniną spoiwa, kruszywa drobnego, wody oraz ewentualnych dodatków lub domieszek.

Więcej…

Zaprawa jastrychowa (ZE 20)

Specjalistyczna zaprawa stosowana jako podłoże pod płytki ceramiczne, parkiety, wykładziny lub do zalewania ogrzewania podłogowego. 

Więcej…

Stabilizacja cementowo-piaskowa

Stabilizacja cementowo-piaskowa jest wykorzystywana do budowy dróg samochodowych i jako podłoże pod kostkę brukową, granitową i asfalt.

Więcej…

 uniwar spedycja uniwar restauracja catering logo