[av_revolutionslider id=’1′]

Zaprawa budowlana

Zaprawa budowlana jest mieszaniną spoiwa, kruszywa drobnego, wody oraz ewentualnych dodatków lub domieszek.

Zaprawa cementowa – stosowana jest do murowania zarówno ścian jak i innych elementów, które będą przenosić znaczne obciążenia.

Stosowane są do łączenia prefabrykatów, wypraw ochronnych, również takich, które mają kontakt z wilgocią. Stosowana jest jako podkład pod posadzki i okładziny ceramiczne wewnętrzne i zewnętrzne. Jako spoiwo do zapraw cementowych stosowany jest przeważnie cement portlandzki.

Wiążą zarówno na powietrzu jak i w wodzie. Dodanie do zaprawy popiołów lotnych czy mączki żużlowej poprawiają urabialność mieszanki.

Oferowane marki zapraw budowlanych:

  • M 10,
  • M 15,
  • M 20.