[av_revolutionslider id=’1′]

Chemia do betonu

CHEMIA DO BETONU I ZAPRAW

Oferowane przez Firmę DOMBUD Sp. z o. o. betony, zaprawy oraz prefabrykaty betonowe produkowane są na bazie chemii budowlanej renomowanych producentów.

Stosowanie domieszek chemicznych warunkuje uzyskanie przez nowoczesne betony i wyroby betonowe pożądanych cech związanych bezpośrednio z technologią wykonania oraz przeznaczeniem konstrukcji.

Stosowane są następujące rodzaje domieszek chemicznych:

1

Domieszki uplastyczniające (plastyfikatory) i upłynniające (superplastyfikatory) – są to domieszki obniżające napięcie powierzchniowe wody zarobowej, posiadające właściwości smarne (zmniejszenie sił tarcia wewnętrznego mieszanki) oraz dyspergujące, w wyniku czego zwiększa się plastyczność mieszanki; ich funkcją jest przede wszystkim:

 • obniżenie wskaźnika w/s (woda/spoiwo) przy stałej konsystencji – poprawa jakości betonu,
 • przy stałym w/s – zwiększenie ciekłości mieszanki betonowej,
 • poprawa urabialności i ułatwienie transportu mieszanki betonowej,
 • zwiększenie szczelności betonu, a co za tym idzie – odporności na działanie czynników zewnętrznych,
 • podwyższenie wytrzymałości końcowych, a w efekcie – poprawa trwałości konstrukcji betonowych,
 • umożliwienie szybszego rozdeskowania i lepszego wykorzystania form, co jest efektem poprawy wytrzymałości wczesnych,
 • poprawa wyglądu betonu;

2

Domieszki opóźniające wiązanie – zasada ich działania opiera się na wytworzeniu cienkiej monomolekularnej warstwy otulającej ziarna cementu i powodującej zakłócenie przebiegu procesu hydratacji cementu; stosuje się je w przypadku dłuższego transportu betonu, by opóźnić początek procesu wiązania, zwłaszcza w przypadku betonowania w warunkach wysokich temperatur otoczenia oraz przy betonowaniu konstrukcji masywnych, by spowolnić kinetykę wydzielania ciepła hydratacji cementu;

3

Domieszki przyspieszające wiązanie – domieszki te przyspieszają proces hydratacji cementu, poprawiając jednocześnie urabialność mieszanki betonowej i zwiększając wczesne wytrzymałości betonu; stosuje się je przede wszystkim podczas betonowania w warunkach obniżonej temperatury otoczenia; stosowane są zarówno do betonów zwykłych, jak i zbrojonych oraz zapraw i prefabrykatów betonowych;

4

Domieszki napowietrzające – ich działanie polega na wprowadzeniu do mieszanki betonowej porów powietrznych w kształcie kuleczek, które przerywają system kapilarny betonu, w wyniku czego poprawie ulega mrozoodporność i trwałość betonu, a zmniejsza się jego nasiąkliwość; stosowane są głównie w betonach i elementach narażonych na działanie czynników atmosferycznych i stały dostęp wody przed zamrażaniem oraz działanie środków odladzających;

5Domieszki uszczelniające – poprzez hydrofobizację systemu kapilar zmniejszają nasiąkliwość betonu; mają także działanie uplastyczniające i pozwalają na uzyskanie szczelnej struktury betonu; w wyniku ich zastosowania poprawie ulega trwałość i odporność betonu na agresywne oddziaływanie środowiska; stosowane są przede wszystkim do produkcji prefabrykatów betonowych.

Nasza oferta chemii do betonu dostępnej w sprzedaży bezpośredniej jest następująca:

 • Stacheplast 125 – plastyfikator do betonu towarowego do klasy C 30/37 – pojemniki 5, 200, 1000 l,
 • Stacheplast 110 – plastyfikator do betonu towarowego do klasy C 30/37 – pojemniki 5, 200, 1000 l
 • Stachement NP – superplastyfikator na bazie żywicy naftalenowo-formaldehydowej i lignosulfonianów. Stosowany jest do produkcji betonów wyższych klas wytrzymałości – pojemniki 5, 200, 1000 l,
 • Stachement N2 – superplastyfikator na bazie żywicy naftalenowo-formaldehydowej. Stosowany jest do produkcji betonów wszystkich klas wytrzymałości – pojemniki 5, 200, 1000 l,
 • Stachement 2020 – superplastyfikator na bazie polikarboksylatów o wysokim działaniu upłynniającym – pojemniki 5, 200, 1000 l,
 • Stachement 2021 – superplastyfikator na bazie polikarboksylatów o wysokim działaniu upłynniającym – pojemniki 5, 200, 1000 l,
 • Stachement 1215 – superplastyfikator na bazie polikarboksylatów i lignosulgonianów o wysokim działaniu upłynniającym – pojemniki 5, 200, 1000 l,
 • Betodur A1 – domieszka przyśpieszająca wiązanie betonu – pojemniki 5, 200, 1000 l,
 • Stachemalt RS – domieszka opóźniająca wiązanie betonu i zapraw murarskich – pojemniki 5, 200, 1000 l,
 • Microporan 2 – domieszka napowietrzająca do betonu – pojemniki 5, 200, 1000 l,
 • Elementan – domieszka do prefabrykacji z betonu wobroprasowanego – pojemniki 5, 200, 1000 l,
 • Stachement F11.1 – bezchlorkowa domieszka do stosowania w pracach betoniarskich w czasie bardzo niskich temperatur z jednoczesnym działaniem upłynniającym – pojemniki 5, 200, 1000 l,
 • Stachement F15 – domieszka na bazie eterów polikarboksylowych o wysokim działaniu upłynniającym, które zostaje zachowane przez dłuższy okres niż przy zwykle stosowanych obecnie superplastyfikatorach. Ze względu na skład polecany szczególnie do prowadzenia prac betoniarskich w warunkach obniżonych temperatur – pojemniki 5, 200, 1000 l,
 • Stachement F17 – domieszka na bazie polikarboksylatów o wysokim działaniu upłynniającym, które zostaje zachowane przez dłuższy okres niż przy zwykle stosowanych obecnie superplastyfikatorach. Domieszka zawiera w składzie przyśpieszacze. Zalecane stosowanie w obniżonych temperaturach – pojemniki 5, 200, 1000 l,
 • Ekobet – środek antyadhezyjny do smarowania form, szalunków i urządzeń w celu zapobieżenia przylegania betonu – pojemniki 5, 200, 1000 l,
 • CC Cleaner – środek do usuwania zanieczyszczeń betonowych – pojemniki 5 l,
 • PENECO EXTRA – wodna dyspersja polimerów z dodatkami używana jako: środek do pielęgnacji, utwardzenia i uszczelnienia powierzchni betonowych podłóg; grunt na wszystkie rodzaje powierzchni betonowych pod farby do betonu; mostek połączeniowy pod podłogi samopoziomujące i warstwy izolacyjne oraz do połączenia starych warstw betonu z nowymi; środek do ochrony świeżego betonu przed szybkim odparowaniem wody – pojemniki 5, 200, 1000 l.