[av_revolutionslider id=’1′]

Beton wilgotny

Są to betony o konsystencji S1. Stosowane przy wykonywaniu elementów betonowychniezbrojonych lub rzadko zbrojonych o przekroju prostym ubijanych ręcznie. Często wykorzystywane są też do realizacji ław betonowych pod krawężniki.

Oferowane klasy betonu wilgotnego (w nawiasach oznaczenia według starej nomenklatury):

  • C 8/10 (B 10),
  • C 12/15 (B 15),
  • C 16/20 (B 20),
  • C 20/25 (B 25).