[av_revolutionslider id=’1′]

Beton samozagęszczalny (SCC)

Beton SCC stosowany jest najczęściej jako beton towarowy, w prefabrykacji oraz tam, gdzie nie ma możliwości zabudowania mieszanki typowego betonu towarowego.

Można go stosować również jako: beton mostowy (fundamenty i filary), beton wylewny bez wibrowania przy wykonywaniu dużych masywów betonowych, przy betonowaniu zbiorników oczyszczalni ścieków, zbiorniki na gaz, fundamenty betonowane pod wodą oraz w budownictwie tunelowym (monolityczne ściany tuneli kolejowych).

1 Beton samozagęszczalny cechuje się:

  • zagęszczaniem i odpowietrzeniem mieszanki betonowej pod własnym ciężarem,
  • bardzo płynną konsystencją i wysoką urabialnością mieszanki betonowej,
  • brakiem segregacji składników,
  • szczelnym wypełnieniem form i deskowań, nawet w obecności gęstego zbrojenia.

Korzyści płynące ze stosowania betonu SCC:

  • eliminacja wibrowania (redukcja hałasu, redukcja drgań, ograniczenie liczby pracowników, redukcja energii),
  • szybsze wykonywanie konstrukcji,
  • wykonywanie konstrukcji o bardzo skomplikowanych kształtach,
  • wysoka gładkość powierzchni stwardniałego betonu.