[av_revolutionslider id=’1′]

Beton posadzkowy

Jest to beton stosowany do tworzenia posadzek przemysłowych o wysokiej odporności na ścieranie i uderzenia mechaniczne. Zastosowanie krótkich cienkich włókien (stalowych, polipropylenowych lub polimerowych) powoduje, że beton (fibrobeton) staje się bardziej jednorodny od betonu zbrojonego grubymi prętami.

Zalety fibrobetonów:

  • eliminacja rys skurczowych,
  • zwiększona odpornośc na obciążenia zmęczeniowe,
  • duża odporność na pękanie przy zginaniu,
  • podwyższona odporność na ścieranie,
  • wielokrotnie zwiększona odporność na obciążenia dynamiczne,
  • zwiększona odporność na korozję, co wynika z obniżonej nasiąkliwości i wodoprzepuszczalności,
  • odporność na wysokie temperatury i skokowe ich zmiany.

Oferowane klasy betonu posadzkowego (w nawiasach oznaczenia według starej nomenklatury):

  • C 16/20 (B 20),
  • C 20/25 (B 25),
  • C 25/30 (B 30).