[av_revolutionslider id=’1′]

Beton drogowo-mostowy

Jest to beton zewnętrzny przeznaczony do budownictwa drogowo-mostowego, czyli konstrukcji mostów, tuneli, wiaduktów, budowy dróg, lotnisk i placów manewrowych.

Konstrukcje drogowe i mostowe to obiekty inżynierskie pracujące w szczególnie trudnych warunkach. Są one poddawane ciągłemu niekorzystnemu oddziaływaniu otaczającego je środowiska: mróz, środki odladzające, woda, ścieranie przez przejeżdżające pojazdy, agresja chemiczna.

Biorąc to pod uwagę, betony przeznaczone do wznoszenia tego typu budowli muszą być nie tylkowytrzymałe, ale również odporne na wymienione czynniki korozyjne.

Beton drogowo-mostowy produkowany przez DOMBUD Sp. z o.o. jest zgodny z normą PN-EN 206+A1:2016-12 oraz z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.